Bouwplannen

Huizen en woonwagens : Herenland Opheusden.

OPHEUSDEN – Nieuwbouwwijk Herenland in Opheusden gaat weer verder groeien. Er komen 54 woningen bij aan de westzijde van het dorp. Er wordt in principe ook ruimte gereserveerd voor enkele woonwagens.

Wethouder Nees van Wolfswinkel legt het voorontwerpbestemmingsplan Herenland West de komende weken ter inzage voor aan de inwoners. De plannen voor de uitbreiding van de nieuwbouwwijk dateren al uit 2003. Andere plannen gingen voor. Opheusden is de laatste jaren gegroeid tot ruim 6300 inwoners, maar is inmiddels qua grootte wel voorbijgestreefd door buurdorp Kesteren. De verwachting is dat de gemeente Neder-Betuwe fors blijft groeien; het is nu de snelste groeier in de wijde omgeving.

Woonwagens

Gelijktijdig met de uitwerking van de woningbouwplannen is de gemeente de aanleg van de randweg rond Opheusden aan het voorbereiden. De randweg krijgt zuidelijk van Herenland-West een aansluiting op de wijk. Zuidelijk van deze aansluiting wordt de mogelijkheid gezien plaats te bieden aan een aantal standplaatsen voor woonwagens. Dat wordt verder onderzocht.

Waterschap 

Het plan voldoet aan alle wettelijke eisen rondom bijvoorbeeld flora, fauna, geluid en stikstof en wordt ook nog voorgelegd aan de provincie, Tennet, ProRail en Waterschap Rivierenland. Het waterschap ziet erop toe dat er voldoende waterberging in het gebied plaatsheeft. Er volgt op korte termijn nog een digitale informatieavond over de plannen. Aan de hand van de reacties kunnen de plannen nog aangepast worden voordat het tot een ontwerpbestemmingsplan komt. Daarnaast worden er nog enkele verdiepende vervolgonderzoeken uitgevoerd naar de haalbaarheid van de komst van de  woonwagenstandplaatsen. Het bestemmingsplan wordt zo nodig aangepast, als de inspraakreacties daar aanleiding toe geven.

Bron : De Gelderlander

Category
Tags

No responses yet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.