De fractie en het bestuur vormen de kern van een lokale partij.

Een goede samenwerking is dus essentieel. Fractie en bestuur hebben daarbij elk hun eigen functie en verantwoordelijkheden. De fractie is in de eerste plaats verantwoordelijk voor de politieke actualiteit; het afdelingsbestuur is verantwoordelijk voor het functioneren van de afdeling (vereniging). Deze verschillende taken hangen echter nauw samen, want het bestuur is verantwoordelijkheid voor een goed verkiezingsprogramma en een goede kandidatenlijst; voor de gekozen raadsleden is het verkiezingsprogramma leidend in hun dagelijkse politieke werk.

Het bestuur van Vóór Neder-Betuwe bestaat uit 3 personen:

Voorzitter :

Penningsmeester : (dhr C. Meijering)

: